Amstelstraat 37

Amstelstraat 37, Johann Heinrich Mantz, 23 november 1894

De eerste steen gelegd
door
Johann Heinrich Mantz
oud 17½ jaar
23 nov: 1894.

Datum van steenlegging

23 november 1894

Steenlegger(s)

Johann Heinrich Mantz

Achtergrond steenlegger(s)

Johann Heinrich was de zoon van Conrad Heinrich Mantz (Neuenkirchen 1846) en Anna Elisabeth Werner (Amsterdam 1852). Johann had een zuster, Debora Christina (Amsterdam 1895).
Op zijn huwelijksakte (huwelijk Amsterdam 20 april 1920 met Catharina Middelbeek) staat als zijn beroep vermeld 'makelaar in onroerende goederen'.


Pand

Het winkelpand is vóór 1865 gebouwd; in het voorjaar van dat jaar werd de voorgevel aangepast. In 1894 vond opnieuw een verbouwing plaats. Op een bouwtekening uit 1894 van de Archiefdienst Bouw en Woningtoezicht (Stadsarchief 5221 BT 900702) staat: 'Plan tot het verbouwen van een winkelhuis staande en gelegen aan de Amstelstraat nr 37. [Ondertekend] C.H. Mantz'.

Relatie tussen steenlegger en pand

Johann Heinrich Mantz was de zoon van de architect van het verbouwingsplan uit 1894, C.H. Mantz.
Stenen

Johanns zuster Debora plaatste twee eerste stenen: in juli 1906 van de herbouw van Prins Hendrikkade 93, en in oktober 1900 van het pand Kolksteeg 2.