Anjeliersstraat 300

Anjeliersstraat 300, C. Nussbicker-Monné , 14 juni 1937

Eerste steen gelegd door
C. Nussbicker Monné
14 juni 1937

Datum van steenlegging

14 juni 1937

Steenlegger(s)

C. Nussbicker-Monné

Achtergrond steenlegger(s)

Cornelia Nussbicker-Monné (Amsterdam 17 oktober 1878-7 september 1940).


Pand

Het betreft een café- of winkelpand, hoek Anjeliersstraat 300 en Tweede Anjeliersdwarsstraat.