Van Breestraat 1

Van Breestraat 1, Albert Ghislain Willem van Renterghem, 25 april 1899

Eerste steen gelegd
door
A.G.W. van Renterghem
25 April 1899.

Datum van steenlegging

25 april 1899

Steenlegger(s)

Albert Ghislain Willem van Renterghem

Achtergrond steenlegger(s)

Albert Ghislain Willem van Renterghem (Goes 3 februari 1883-1947).