Van Breestraat 98

Van Breestraat 98, Theodorus Hermanus Vodde, 17 januari 1900

De eerste steen gelegd
door
Theodorus Hermanus
Vodde.
oud 2 jaar
17 januari 1900.

Datum van steenlegging

17 januari 1900

Steenlegger(s)

Theodorus Hermanus Vodde