Zonder adres (B.H. de Hoog)

Zonder adres (B.H. de Hoog), Beatrix Hubertina de Hoog, 12 juni 1855

De eerste steen gelegd 1 april 1885
door
Beatrix Hubertina de Hoog
oud 8 jaar

Datum van steenlegging

12 juni 1855

Steenlegger(s)

Beatrix Hubertina de Hoog

Achtergrond steenlegger(s)

Beatrix (Amsterdam 12 juni 1877) trouwde op 12 juni 1900 in Amsterdam met de 31-jarige Hermanus Johannes Schoenmaker (geboren in Amsterdam). Het jonge echtpaar betrok het huis aan de Plantage Parklaan 17. Tot aan haar overlijden in 1970 heeft Beatrix Schoenmaker-de Hoog op dit adres gewoond.


Pand

Onbekend is naar welk pand de gedenksteen verwijst.

Relatie tussen steenlegger en pand

Onbekend.

Steen

We hebben hier te maken met een gedenksteen van een eerste steenlegging die zich, los en ongelegd (er zijn op de achterzijde geen metselsporen), in een huis in de Plantage Parklaan 17 bevindt. Duidelijk werd dat de gegevens op de steen in combinatie met dit adres niet kunnen kloppen. Na enig speurwerk door de eigenaar/bewoner van dit pand en dankzij het goede geheugen van de kleinzoon van Beatrix Hubertina, is het volgende aan het licht gekomen. Zowel de kleinzoon als de kleindochter van Beatrix Hubertina kunnen zich de steen herinneren: bij bezoeken aan oma in de Plantage Parklaan zagen zij hem liggen op zijn vaste plek, buiten onder de serre, achter het zogenaamde stookhok. Toen na het overlijden van hun grootmoeder het huis overging in andere handen , besloot de familie in overleg met de nieuwe bewoners de steen in het huis achter te laten.

De steen en de Houtmankade

Als Beatrix niet de eerste steen heeft gelegd van het huis Plantage Parklaan, van welk huis dan wel?
De kleinzoon vertelt dat Gijsbert de Hoog, de vader van Beatrix, aannemer was. In 1885 zou Gijsbert een vrijstaand huis hebben gebouwd aan de Houtmankade; dit was het grote pand met het huisnummer 330-332, gelegen naast de spoorbrug (zie foto rechts). Als jongetje is hem verteld dat zijn grootmoeder de eerste steen van dat huis heeft mogen leggen.
Tegen het eens vrijstaande huis is in 1915 een buurpand gebouwd (nummers 334-336).

Waarom is de gedenksteen niet geplaatst?

In de tekst op de steen is een fout geslopen; een dergelijke ‘schrijffout’ is niet te herstellen. Waarschijnlijk is toen besloten de steen niet te plaatsen.
Mocht Beatrix Hubertina de eerste steen in het fundament van Houtmankade 330-332 hebben gemetseld, dan is de gedenksteen-met-fout nooit in de gevel van dat pand terecht gekomen.