Egelantiersstraat 84

Egelantiersstraat 84, Jacob de Vries, 3 mei 1851

De eerste steen gelegd
door
Jacob de Vries
oud 6 jaren
oudsten zoon van
Mr Jeronimo de Vries Jzn
den 3 mei. 1851

Datum van steenlegging

3 mei 1851

Steenlegger(s)

Jacob de Vries

Achtergrond steenlegger(s)

Jacob (Amsterdam 25 juli 1844) was de oudste zoon van de Amsterdamse kantonrechter Jeronimo de Vries Jzn (Amsterdam 18 februari 1808) en Catharina Julia Roeters van Lennep. De grootvader van Jacob, Jeronimo de Vries sr (1776-1853) was naast griffier van de gemeentesecretarie, een letterkundige en penningdeskundige.
Van Jacob zelf is vooralsnog niet veel bekend. Wel blijkt uit zijn inschrijving in het Militieregister (in 1862-1863) dat hij is afgekeurd voor actieve dienst vanwege het lichamelijke gebrek nr 340, dit is bijziendheid (myopie). Een afbeelding van Jacob is ook niet voorhanden, maar wel een beschrijving van zijn uiterlijk (Militieregister): lente 1.58 cm (1 el 588 strepen), lang aangezicht, hoog voorhoofd, blauwe ogen, gewone neus en mond, spitse kin, blond haar en wenkbrauwen; verder geen bijzonderheden behalve dan zijn bijziendheid. Jacob moet bij zijn inschrijving 19 jaar oud geweest zijn (jongemannen van 19 jaar werden opgeroepen voor de militaire dienst) en hij was kort van stuk: voor de militie gold een minimumlengte van 1.55 m.Steen

De steen is overgeplaatst naar het huidige pand, met bouwjaar 1892. Het behoorde bij een pand uit 1851 dat mogelijk eerder op deze plek stond.

Bron

Militieregisters 1827-1940. Stadsarchief Amsterdam, Indexen, archiefnr 5182, inventaris nr 4289.