Elandsgracht 34

Elandsgracht 34, Emilie Schwabe, 15 augustus 1903

De eerste steen gelegd
door
Emilie Schwabe
15 augustus 1903
oud 11 jaar

Datum van steenlegging

15 augustus 1903

Steenlegger(s)

Emilie Schwabe


Relatie tussen steenlegger en pand

Het bouwplan van 24 juli 1903 (5221BT910654) betreffende de verbouw van Elandsgracht 34 en de belendende percelen Elandsgracht 38-40 en (de inmiddels verdwenen) Slepergang heeft als opschrift: ' Bouwplan voor een hoefsmederij in de achterpercelen Elandsgracht 34, 38 en 40. Voor rekening van de Heer Ch. Schwabe'. De BT is gedateerd '24 juli 1903'.
De opdrachtgever van de bouwactiviteiten, Christiaan Carl Heinrich Wilhelm Schwabe (geboren 28 januari 1850) was de vader van Emilie.