Fahrenheitstraat 99

Fahrenheitstraat 99, V. Hepp, 5 november 1921

De eerste steen
gelegd door
Dr V. Hepp.
Den 5en Nov. 1921.

Datum van steenlegging

5 november 1921

Steenlegger(s)

V. Hepp

Achtergrond steenlegger(s)

Valentijn Hepp (Rotterdam 17 december 1871-20 augustus 1950).Steen

De gedenksteen zit rechts van de voordeur van het schoolgebouw. Op gelijke hoogte, aan de linkerzijde, is een tweede gevelteken aangebracht: ‘Vereeniging/ voor/ Lager Onderwijs/ op/ Geref. grondslag’.