Haarlemmerstraat 91 *

Haarlemmerstraat 91 *, J.H.M. Louman en J.P. Louman, 20 juni 1910

De eerste steen gelegd
door
J.H.M. Louman
en
J.P. Louman
oud 10 en 4 jaar
Den 20 Juni 1910

Datum van steenlegging

20 juni 1910

Steenlegger(s)

J.H.M. Louman en J.P. Louman

Achtergrond steenlegger(s)

Johanna (Jo) Hendrika Maria Louman (1900-1988) en Johannes (Jan) Petrus Louman (december 1905-1983) waren respectievelijk 10 en 4 jaar oud toen zij in 1910 de steen van dit cafépand legden.


Pand

In het pand is café De Blauwe Druif gevestigd. Boven de ingang staat: '1733 [een druiventros] 1910'.
Eerder stond op deze plek een huis met café (met boven de deur het opschrift 'De Blauwe Druif'). Dit gesloopte pand is te zien op bovenstaande foto (ontvangen van een lid van de familie Louman); het toont de situatie van ca. 1909. Voor de deur staan een onbekende dienstbode, Johannes Petrus Louman, zijn echtgenote Johanna Catrina Maria Louman-Simonis (1880-1951) en de twee steenleggertjes, Johanna en Johannes. Hoog in de halsgevel is vaag een ornament te zien in de vorm van een druiventros met het jaartal 1733. Dit gevelornament is herplaatst in de zijgevel aan de Binnen Brouwerstraat (zie foto Beeldbank, anno 1910).

Relatie tussen steenlegger en pand

Johannes Petrus Louman (1865-1957) heeft het pand Haarlemmerstraat 91 in 1910 laten bouwen. Zijn kinderen Jo en Jan legden vervolgens de eerste steen.

De VOC en de Blauwe Druif

In de zeventiende en achttiende eeuw moesten zeelieden die wilden aanmonsteren voor een zeereis naar de Oost of de West, naar een café waar een druiventros uithing. Voor reizen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was dit café De Druif. Voor reizen van de West-Indische Compagnie (WIC) toog men naar café De Blauwe Druif (ter onderscheiding van De Druif). Café De Blauwe Druif zat sinds 1733 in de Haarlemmerstraat; dit was immers vlakbij het hoofdkantoor van de WIC, het West-Indisch Huis op Herenmarkt 99 (de WIC functioneerde van 1621 tot 1792).

(Bron: www.Stadsherstel.nl, Vriendenwandeling, 28 mei 2017 )