Herengracht 442

Herengracht 442, Bernardus Dorhout Mees, 5 april 1906

Op 8 april 1906
is deze steen gelegd
door B. Dorhout Mees
oud 16 jaar

Datum van steenlegging

5 april 1906

Steenlegger(s)

Bernardus Dorhout Mees

Achtergrond steenlegger(s)

Bernadus Dorhout Mees (Groningen 30 november 1889-Groningen 8 september 1944) was de zoon van mr. Rudolph Pabus Mees (1863-1920) en van Jkvr. Christina Maria de Marees van Swinderen (1964-1947).
Mr. Rudolph Pabus Dorhout Mees was samen met mr. P.B.J. Reeling Brouwer (1923) de oprichter van de Friesch-Groningsche Hypotheekbank. De heren waren zwagers van elkaar en beiden meester in de rechten.
In 1920 volgde Bernardus, mr. B. Dorhout Mees, zijn vader op als directeur van de Hypotheekbank.


Pand

Het pand is in 1905-1906 door architect J.A. van Straaten (1862-1920) ontworpen als kantoorpand voor de N.V. Friesch-Groningsche Hypotheekbank, met een eengezinswoning.
In 1937 fuseerde de bank met de Nederlandsche Hypotheekbank (opgericht in 1890). Het pand bevat momenteel appartementen en kantoorruimten.

Relatie tussen steenlegger en pand

De steenlegger was de zoon van een van de oprichters van de bank, voor welke het gebouw in 1905-1906 is ontworpen en gebouwd.

Steen

De tekst is ingegraveerd in de gevelwand van lichtgekleurd graniet, links naast de voordeur. Aanvankelijk was de tekst slecht leesbaar maar de steen is inmiddels gerestaureerd en de letters zijn met goud ingekleurd.