Houtkopersburgwal 3-12

Houtkopersburgwal 3-12, Louis Johannes Kuypers, 17 november 1977

Eerste steen gelegd
op 17 november 1977
door
Louis J. Kuypers
wethouder voor de
volkshuisvesting

Datum van steenlegging

17 november 1977

Steenlegger(s)

Louis Johannes Kuypers

Achtergrond steenlegger(s)

Louis Johannes Kuypers (Amsterdam 21 maart 1920-aldaar 10 juni 2000) was geboren en getogen in de Transvaalbuurt. In zijn jeugd was Kuypers bakker van beroep. Tevens was hij lid van de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Later ging hij zich steeds meer toeleggen op het vakbondswezen. In 1962 werd hij gemeenteraadslid in Amsterdam voor de PvdA. Van 1970 tot 1982 was Kuypers wethouder en locoburgemeester van Amsterdam. Hij beheerde onder andere de portefeuilles sociale zaken en volkshuisvesting.


Pand

Dit pand, een herbouw uit 1978 van een gesloopt pand, ligt op de hoek van de Houtkopersburgwal met de Oudeschans.

Relatie tussen steenlegger en pand

In het kader van zijn functie als wethouder voor Volkshuisvesting mocht Kuypers op 17 november 1977 de eerste steen leggen van dit nieuw opgebouwde pand dat uit HAT-eenheden bestond.

Bron (m.b.t. L.J. Kuypers)

Wikipedia, laatst bewerkt 25-11-2014.