Korte Huiszittensteeg

Korte Huiszittensteeg, Anoniem, 1486

Dit Huys is Ghetymert in
Die ere Gods tot Behofte
Des arme Huijszitten anno
MCCCC en(de) LXXXVI

Datum van steenlegging

1486

Steenlegger(s)

Anoniem

Pand

Dit verdwenen pand, het Nieuwezijds Huiszittenhuis, lag op de hoek van de huidige Spuistraat en de Korte Huiszittensteeg. Vanaf ca 1450 lag tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en het Singel de Huiszittensteeg, met in het verlengde, tussen Spuistraat en Singel, de Korte Huiszittensteeg. In 1895 werden beide stegen bij raadsbesluit verbreed tot de Raadhuisstraat. Tot dat jaar stond het Huiszittengebouw op de hoek van de Spuistraat en de Korte Huiszittensteeg. De instelling zelf was reeds in 1649 verhuisd naar de Prinsengracht 235-237.Steen

De steen bevindt zich in het depot van het Amsterdam Museum, Kalverstraat 92.

Huiszitters

Huiszitters of huiszittende armen waren arme mensen die niet dakloos waren en ook niet in een instelling verbleven, maar in hun eigen huis woonden. Vanuit het Huiszittenhuis kregen zij voedsel, kleding en brandstof uitgereikt. Afhankelijk van hun inkomen en omstandigheden kregen de mensen zomerhulp en/of winterhulp; de winter liep van Kerstmis tot Pasen. Deze zorg is ontstaan uit de armenzorg van de kerk. In de 17de eeuw verschoven de taken geleidelijk naar het stadsbestuur. Dezen beheerden ook de pakhuizen waarin voedsel en turf werden opgeslagen. Het bewind over de huizen werd gevoerd door de regenten of huiszittenmeesters. In het Stadsarchief worden zes inschrijfboeken bewaard, vanaf 1808 (de boeken van voorgaande jaren zijn verdwenen). Er waren in Amsterdam twee huizen: het Oudezijds Huiszittenhuis of Huiszittenaalmoezeniershuis en het Nieuwezijds Huiszittenhuis. Het OZ Huiszittenhuis lag aan het Waterlooplein. Het NZ Huiszittenhuis lag aanvankelijk op de hoek van de Nieuwezijds Achterburgwal (nu: Spuistraat) en de Korte Huiszittensteeg. In 1649 lieten de Nieuwe Zijds-regenten een nieuw huis met ernaast een pakhuis bouwen aan de Prinsengracht. In 1808 werden de twee huizen samengevoegd. In 1870 eindigde deze vorm van zorg voor de stadsarmen.