Keizersgracht 271-275 *

Keizersgracht 271-275 *, C. Groenendaal-Hardes, 9 juni 1955

De eerste steen gelegd
op 9 juni 1955
Door Mevr: C. Groenendaal-Hardes

Datum van steenlegging

9 juni 1955

Steenlegger(s)

C. Groenendaal-Hardes

Achtergrond steenlegger(s)

Clara Hardes (Amsterdam 1898) is de echtgenote van Cornelis Pieter Hendrik Groenendaal (Utrecht 1895). Cornelis Groenendaal was algemeen procuratiehouder van de NV Amsterdamsche Bank en directeur van de Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij N.V.


Pand

Keizersgracht 271-275 is het eerste pand dat deel uitmaakt van een groot huizenblok genaamd '5 Keizers' (nrs 271 t/m 287), met voornamelijk kantoorfuncties.
Nr 271-275 is een modern kantoorgebouw uit 1955-1956 van architect A.J. Westerman. Opdrachtgever van de bouw en eerste gebruiker van het pand was de Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). In de voorgevel is het architectenteken aangebracht: 'A.J. Westerman/ Architect B.N.A.' (B.N.A.: Brancheverening Nederlandse Architectenbureaus)
Het pand draagt de naam 'Antonius'.

De Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij (NCM)

De NCM is in 1925 opgericht met het doel om na WOI voor het Nederlandse bedrijfsleven de handelsmogelijkheden te verbeteren. Een kredietverzekering geeft bescherming tegen het risico dat een afnemer geleverde goederen en diensten niet kan betalen doordat de afnemer failliet gaat of in surseance van betaling is geraakt (definitie Wikipedia (laatst bewerkt 26 november 2019)). Na een fusie in 2001 met de Duitse kredietverzekeringsgroep Gerling-Konzern (opgericht in 1954) ontstond Gerling NCM. In 2004 ging men verder onder de naam Atradius. Na een samengaan van Atradius met een Spaanse financiële dienstverlener verhuisde het bedrijf van de Keizersgracht naar de David Ricardostraat.

5 Keizers, en nog een keizer…

Het complex ’5 Keizers’ (ook wel De Vijf Keizers) omvat de huisnummers 271-275, 277, 281 (voorheen 279-283), 285 en 287, eindigend bij de Wolvenstraat. Het gaat hier om vijf panden, dat wil zeggen, vijf verschillende voorgevels die in de periode 1955-1988 een voor een zijn opgetrokken. Oudere panden zijn hierbij gesloopt, en de huisnummering is aangepast. Achter de gevels vindt men in feite één groot kantoorpand met daarachter een keurtuin. Elk pand draagt de naam van een Romeinse keizer, Antonius (271-275), Lucius (277), Marcus (281), Romanus (285) en Titus (287).
In het venster boven de toegang van Keizersgracht 281 zijn de vijf panden schematisch afgebeeld, met eronder de naam ’5 Keizers’. In elk pand is een gedenksteen van de eerste steenlegging van de nieuwbouw aanwezig. De steenleggers zijn de echtgenotes van de toen in functie zijnde directeur of manager van de Nederlandsche Credietverzekerings Maatschappij.

Ook de Keizersgracht ontleent zijn naam aan een keizer: de Habsburger Maximiliaan I (1459-1519) was keizer van het Heilige Roomse Rijk en keurvorst van Oostenrijk. Na de dood van zijn echtgenote, Maria van Bourgondië (1477-1482), kreeg Maximiliaan het beheer over de Nederlanden en de France-Comté. Hij trad hierin op als regent voor zijn zoontje Filips de Schone, de wettige troonopvolger. Maximiliaan was de grootvader van de latere keizer Karel V.

Bronnen