Keizersgracht 324

Keizersgracht 324, Cornelis Sebille Roos, 7 juli 1787

Er is geen fysieke gedenksteen. Voor zover bekend is geen bijbehorende tekst (een oorkonde of gegraveerde tekst) overgeleverd.

Datum van steenlegging

7 juli 1787

Steenlegger(s)

Cornelis Sebille Roos

Pand

In oktober 1788 werd het gebouw Felix Meritis ('Gelukkig door Verdiensten') plechtig ingewijd met muziek van orkest en koor.

Relatie tussen steenlegger en pand

Cornelis Sebille Roos (1764-1826) was president-directeur van het in 1787 opgerichte Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, Felix Meritis.

Steen

In het gebouw is geen gedenksteen te vinden. In het Amsterdam Museum is wel de zilveren troffel te zien waarmee Cornelis Sebille Roos de eerste steen van Felix Meritis heeft gemetseld.