Krom Boomssloot 4

Krom Boomssloot 4, gebroeders Van Es, 3 februari 1912

Eerste steen
gelegd door
Gebr: van Es
3 Febr: 1912

Datum van steenlegging

3 februari 1912

Steenlegger(s)

gebroeders Van Es

Achtergrond steenlegger(s)

Waarschijnlijk zijn de betreffende 'Gebr. van Es' drie zonen van Pieter van Es, geboren 27 augustus 1873 te Amsterdam.
Van Es had zes kinderen: Pieter (27 maart 1903), Franciscus Ferdinand (8 januari 1905), Bernard (14 januari 1907), Johannes Cornelis Franciscus (23 oktober 1908), een dochter Maria Antonia (27 mei 1910) en nog een zoon, Willem Johan (14 februari 1912).
Aan te nemen is dat de drie eerste kinderen, gezien hun leeftijden, de eerste-steenleggers waren.
Een andere mogelijkheid is dat de steen gelegd werd door Pieter van Es zelf, samen met een broer. Het is niet duidelijk of dit ene E. Bernard van Es was (1864), die als weduwnaar bij het gezin Van Es kwam inwonen.
Het gezin Van Es waren de eerste bewoners van het nieuwe pand, dat zij sinds 5 april 1912 bewoonden. In april 1932 verhuist men naar de Admiraal de Ruyterweg.


Pand

Op de begane grond dreef Pieter van Es een aardappelenhandel. Op zijn gezinskaart is zijn beroep 'koopman in aardappelen'. De begane grond had en heeft nog een winkelfunctie. De etages zijn bestemd voor bewoning.

De architect van het pand was F.F. van der Poll. Op een richel rechts van de voordeur is zijn architectenteken aangebracht: 'F.F. van der Poll jr, bouwkundige'

De gedenksteen is in feite een tekst op de voet van de linker deurstijl. De letters zijn ingegraveerd in een kadertje.