Lange Leidsedwarsstraat 63-65 *

Lange Leidsedwarsstraat 63-65 *, Willem Frederik en Johanna Margaretha van Parreren, 5 juli 1889

De eerste steenen door
Willem F. & Johanna M.
van Parreren gelegd
18 5/7 89

Datum van steenlegging

5 juli 1889

Steenlegger(s)

Willem Frederik en Johanna Margaretha van Parreren

Achtergrond steenlegger(s)

Willem Frederik van Parreren ( Amsterdam 28 januari 1871) en zijn zuster Johanna Margaretha (Amsterdam 13 juni 1873) waren de kinderen van Willem Frederik (Zaandam 1835) en Antje Bishoff. Antje overlijdt vóór 22 februari 1883: op die datum hertrouwt de weduwnaar Willem met weduwe Wübben. De vader van de kinderen, Willem Frederik van Parreren, dreef in het pand een handel in aardappelen. Het gezin woonde ook op dit adres.


Pand

Dit winkelpand met aardappelkelder staat op de hoek Lange Leidsedwarsstraat 63-65/ Leidsekruisstraat.

In december 1867 nam Willem ontslag bij zijn baas D.H. Stam, die middels een advertentie in de krant laat weten dat het beëindigen van de werkovereenkomst op volstrekt eerbare gronden is gebeurd. In 1868 neemt Willem een aardappelhandel over (‘een goed beklante aardappelenaffaire met toebehooren’) van een eigenaar uit de Leidsestraat.
Volgens de overlijdensakte van een dochter, Maria Margaretha, op 24 februari 1878 woonde het gezin in dat jaar in de Lange Leidsedwarsstraat 63. Twintig jaar later woont men daar nog steeds: in het Algemeen Handelsblad van 11 februari 1889 plaatst Willem van Parreren een advertentie voor een ‘Groote partij beste roode aardappelen’. Vijf maanden later wordt het pand verbouwd.

Steen

De tekst, in een witte steen met een kader, was aanvankelijk slecht leesbaar maar is inmiddels fraai opgeknapt. De belettering is zwart ingekleurd.  De steen zit in de gevel onder het raam van de begane grond,  zijde Leidsekruisstraat.