Lijnbaansgracht 19

Lijnbaansgracht 19, Hermina Christina de Rooij, 2 februari 1883

De eerste steen gelegd
door
Hermina Christina
de Rooij
18 2/2 83

Datum van steenlegging

2 februari 1883

Steenlegger(s)

Hermina Christina de Rooij