Lijnbaansgracht 271

Lijnbaansgracht 271, Hermina Gerardina Wark, 8 september 1892

De eerste
steen gelegd
door
Hermina Gerardina
Wark
oud 12 jaar

18 8/9 92

Datum van steenlegging

8 september 1892

Steenlegger(s)

Hermina Gerardina Wark

Pand

Het pand ligt op de hoek van de Lijnbaansgracht en de Korte Leidsedwarsstraat.

De belettering is in kruisvorm op de steen aangebracht. De pui is inmiddels van kleur veranderd: van geel naar wit.