Linnaeusstraat 37

Linnaeusstraat 37, anoniem, 1 april 1892

Eben-Haëzer
1 april 1892

Datum van steenlegging

1 april 1892

Steenlegger(s)

anoniem

Pand

De Nederlands Hervormde kerk Amsterdam, of Muiderkerk, is gebouwd in 1892 en vanaf dat jaar in gebruik. In 1989 werd de kerk grotendeels verwoest door een brand. De toren bleef behouden, en is nu geïntegreerd in een nieuwbouwcomplex. De toren is een gemeentelijk monument. Het huisnummer is nu 37, maar was voorheen 92.
De architect van het kerkgebouw is G.W. Vixseboxse.

Of het hier om een gedenksteen gaat van de eerste steenlegging van het kerkgebouw, of van de bouw zelf, is niet bekend.

Eben-Haëzer’ betekent ‘Steen der Hulp’. Het begrip is afgeleid van I Samuël 7, vers 12: “En Samuel nam een steen en stelde dien op tussen Mizpa en Sen; hij gaf hem de naam Eben-Haëzer, en zeide: Tot hiertoe heeft ons de Here geholpen. Zo werden de Filistijnen vernederd en drongen het gebied van Israel niet meer binnen.”