Marnixkade 06 *

Marnixkade 06 *, Maria Catriena Overduin, 9 augustus 1871

De eerste steen der 108 gebouwen
Is gelegd den 9de Augustus 1871
Door M.C. Overduin.
Echtgenoote van
J.F. Schutte.

Datum van steenlegging

9 augustus 1871

Steenlegger(s)

Maria Catriena Overduin

Pand

In 1871 liet de metselaar/aannemer/makelaar Johan Frederik Schutte (Amsterdam 1807-aldaar 1880) als particulier initiatief drie woonblokken bouwen aan de Marnixkade. Het eerste blok (meest noordelijk) lag tussen Marnixkade en Eerste Marnixdwarsstraat, het tweede blok tot aan Eerste Marnixplantsoen, en het derde blok tot aan de Tweede Marnixdwarsstraat. Van elk blok werd op 9 augustus 1871 de eerste steen gelegd, in de zijwand van respectievelijk de huisnummers 6, 30 en 60.


Relatie tussen steenlegger en pand

Maria Catriena Overduin (Amsterdam 1827- Vreeland 1886) was de echtgenote van aannemer/makelaar Johan Frederik Schutte.

Steen

Van de drie woonblokken zijn de gedenkstenen geplaatst hoog in de zijwand van elk woonblok (huisnummers 6, 30 en 60).

Marnixkade en Marnixstraat

De Marnixstraat heette voorheen de Schans, naar de stadswal die tot aan het Brouwerssluisje liep. De Marnixkade heette voorheen Buitensingel en sinds 1870 Singelgracht. De wal lag tussen de Lijnbaansgracht en de Buitensingel/Singelgracht. In 1872 kregen straat en kade hun huidige namen, afgeleid van Filips van Marnix, heer van Sint-Aldegonde (1540-1598), schrijver, geleerde en raadsman van Willem van Oranje.

Straat en kade zijn rond 1870 aangelegd op het westelijke deel van de stadswal die in 1613 was opgetrokken als onderdeel van de stadsuitbreiding (de derde uitleg). In de 17de en 18de eeuw zag het gebied buiten schans en singel er anders uit. In het half landelijke landschap lagen huisjes, kerkhoven, bolwerken, sloten en molens en zelfs een zwavelzuurfabriek. Dit alles werd in de loop van de 19de eeuw gesloopt ten behoeve van woningbouw.

In 1871 liet makelaar/aannemer J.F. Schutte aan de Marnixkade drie woonblokken bouwen. Deze woningen waren bestemd voor de rijkere burgers. Voor de snel groeiende arbeidersbevolking (waaronder veel Duitse immigranten) trok Schutte aan de achter de kade gelegen Marnixstraat kleine portiekwoningen op, in de strenge kazernebouw die de Marnixstraat typeert.