Marnixkade 6

Marnixkade 6, Maria Catriena Overduin, 9 augustus 1871

De eerste steen der 108 gebouwen
Is gelegd den 9de Augustus 1871
Door M.C. Overduin.
Echtgenoote van
J.F. Schutte.

Datum van steenlegging

9 augustus 1871

Steenlegger(s)

Maria Catriena Overduin

Pand

De Marnixstraat en -kade zijn aangelegd op het westelijke deel van de nieuwe stadswal die in 1613 werd opgetrokken als onderdeel van de stadsuitbreiding, de zgn derde uitleg. Deze wal lag tussen de Lijnbaansgracht en de Buitensingel (na 1870 Singelgracht geheten).
In de 17de en 18de eeuw zag dit gebied er anders uit: er waren kerkhoven, bolwerken, molens en zelfs een zwavelzuurfabriek. Dit alles werd in de loop van de 19de eeuw gesloopt ten behoeve van woningbouw. In 1872 werden straat en kade vernoemd naar Filips Marnix van Sint-Aldegonde (1540-1598).
In 1871 liet de voormalige metselaar en later makelaar J.F. Schutte als particulier initiatief drie woonblokken bouwen aan de Marnixkade: Marnixkade hoek Eerste Marnixdwarsstraat, hoek Eerste Marnixplantsoen, en hoek Tweede Marnixdwarsstraat. Van elk blok werd op 9 augustus 1871 de eerste steen gelegd.
Deze woningen waren bestemd voor de rijkere burgers. Voor de snel groeiende arbeidersbevolking (waaronder veel Duitse immigranten) had aannemer Schutte aan de westzijde van de Marnixstraat kleine portiekwoningen gebouwd, in de kazernebouw die de Marnixstraat typeert. (Bron: https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marnixkade_(Amsterdam)&oldid=52037180)

Relatie tussen steenlegger en pand

Maria Catriena Overduin (- Vreeland 1886) was de echtenote van de makelaar Johan Frederich Schutte (-Amsterdam 1880). Schutte liet in 1871 de drie woonblokken aan de Marnixkade (voorheen Singelgracht) bouwen.

Steen

De gedenksteen is geplaatst hoog in de zijwand van het pand Marnixkade 6 hoek Eerste Marnixdwarsstraat.

Zie voor een identieke gedenksteen Marnixkade 30 en 60.