Nieuwe Herengracht 43

Nieuwe Herengracht 43, Sophia Adriana de Bruijn, augustus 1882

Op verlangen van
Jonk heer Augustus Pieter Lopez Suasso
Is dit huis verbouwd in 1882
Door Vrouwe S.A. de Bruijn
Douairier Jonkheer A.P. Lopez Suasso
Ter gedachtenis van
Jonkheer Diego Lopez Suasso.

Datum van steenlegging

augustus 1882

Steenlegger(s)

Sophia Adriana de Bruijn

Achtergrond steenlegger(s)

Sophia Adriana de Bruyn is de weduwe van de in 1877 overleden jonkheer Augustus Pieter Lopez Suasso (1804-1877).Steen

Het betreft hier geen gedenksteen van een eerste-steenlegging maar van de verbouw van het pand. Douarrière S.A. de Bruijn was de opdrachtgeefster van de verbouwing.