Nieuwe Herengracht 51

Nieuwe Herengracht 51, Ruben Isaac van Lier, 28 oktober 1851

Den 28 October 1851
is de eerste steen gelegd
door
Ruben Isaac van Lier,
oud 12 jaren.

Datum van steenlegging

28 oktober 1851

Steenlegger(s)

Ruben Isaac van Lier

Achtergrond steenlegger(s)

Ruben Isaac werd op 17 augustus 1839 in Amsterdam geboren als zoon van Isaak Ez. van Lier (Utrecht 1807), medisch doctor, en Nanette Polak (Amsterdam 1809). Ruben had vijf zusters en twee broers. De familie Van Lier was zeer actief in de joodse gemeenschap van Amsterdam.


Pand

Het pand is in 1851 gebouwd als een woonhuis voor het zin Van Lier. In 1973 werdhet pand in verband met de aanleg van de metro gesloopt en in de jaren '90 van de vorige eeuw weer opgebouwd. Het winkelpand/woonhuis is nu eigendom van de Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel.