Nieuwe Herengracht 57

Nieuwe Herengracht 57, Adam en Jochem Kramer, 1897

Gedenk steen
gelegd door
Adam en Jochem
Kramer
oud
9 en 8 jaar

Datum van steenlegging

1897

Steenlegger(s)

Adam en Jochem Kramer

Pand

Het pand is gelegen op de hoek van de Nieuwe Herengracht en het Jonas Daniel Meyerplein.
Hoog in de gevel aan de zijde van het Jonas Daniel Meyerplein is een jaartalsteen , 1897, aangebracht.

Steen

De gedenksteen draagt geen datum. De eerste-steenlegging zal in of rond het jaar 1897 (jaartalsteen) zijn gebeurd.