Nieuwe Keizersgracht 94

Nieuwe Keizersgracht 94, Maria Gilles, 1774

Gods zegen lei den grond en de Barmhartigheid
Van Occo heeft den schat tot deezen bouw gegeeven:
Maria Gilles heeft den eersten steen geleid.=
Nu kan hier maagd en weeuw. gerust en vreedzaam leeven.
= 17 74

Datum van steenlegging

1774

Steenlegger(s)

Maria Gilles

Pand

Occo hofje of 't Gebouw van Barmhartigheid.