Nieuwe Keizersgracht 94

Nieuwe Keizersgracht 94, Maria Gilles, 1774

Gods zegen lei den grond en de Barmhartigheid
Van Occo heeft den schat tot deezen bouw gegeeven:
Maria Gilles heeft den eersten steen geleid.=
Nu kan hier maagd en weeuw. gerust en vreedzaam leeven.
= 17 74

Datum van steenlegging

1774

Steenlegger(s)

Maria Gilles

Pand

Occo hofje of 't Gebouw van Barmhartigheid.

Steen

Omdat de steen zo hoog in de gevel zit, in de klokkenstoel onder de wijzerplaat, is de tekst niet goed te lezen.