Nieuwe Uileburgerstraat 13-23 *

Nieuwe Uileburgerstraat 13-23 *, Maria en Henrica Leseutre, 20 augustus 1709

In t jaar 1709
Op den 20 Augustus is met dit instrument van de
PAKHUYSEN door den Heer Nicolaas Leseutre
en Mejuffrouw Geertruyt Out op UYLENBURG
te bouwen de Eerste Steen gelegt door Mejuffrouwen
Maria en Henrica Leseutre
So lang het Praalwerk van deese Voorraad Schuuren
Hun kruyn opsteeken ende rampen kan verduuren
So sal Mariaas loff nooit sterven, door haar naam
Nog die van Henrica Berugt door 's ouders faam

Datum van steenlegging

20 augustus 1709

Steenlegger(s)

Maria en Henrica Leseutre

Pand

De pakhuizen van Nicolaes Leseutre kregen de namen van zes Duitse Rijnsteden: Keulen (nr 13), Koblenz (nr 15), Mainz (nr 17), Frankfort (nr 19), Bonn (nr 21) en Mannheim (nr 23). Van de nummers 13 t/m 19 staan de namen nog in de gevels.

Relatie tussen steenlegger en pand

Maria (1695-1772) en Henrica (1698-1709) waren de dochters van de wijnhandelaar Nicolaes Leseutre (1645-1709) en Geertruyt Out. In 1709 liet Leseutre een zestal pakhuizen bouwen (of herbouwen?) aan de Uilenburgerstraat (in de jaren 1920 hernoemd tot Nieuwe Uilenburgerstraat). Kort na de eerste-steenlegging op 20 augustus, overleed Nicolaes, op 30 augustus 1709 in zijn huis aan het Rokin (Stadsarchief, DTB, Begraafregister). Hij werd begraven in de Zuiderkerk.
Henrica overleed in 1715, op de oostzijde van het Rokin. Zij werd in de Zuiderkerk begraven.
Maria trouwde in 1716 met Cornelis Trip, een telg uit de rijke invloedrijke Amsterdamse Trip-familie. Tussen 1748 en 1753 was Trip driemaal burgemeester.
Op 11 mei 1772 brandde de Amsterdamse schouwburg aan de Keizersgracht af. De oude dame Trip-Leseutre meende dat haar kleinkinderen daar die avond in de zaal zaten. Volgens haar kleindochter Maria overleed zij van de schrik.

Steen

We hebben hier dus niet te maken met een tekst op een steen, maar op een zilveren troffel. Na de ceremonie kreeg de steenlegger (enk/mv) ter herdenking een vaak zilveren, vaak fraai bewerkte troffel mee. Zie ook het adres Dam/Stadhuis nu koninklijk paleis.

 

Bronnen

Margriet de Roever, ‘Metselen met zilverwerk’. In: Ons Amsterdam, nr 2, februari 2003.

Stadsarchief Amsterdam, BTW 1093, Doop- en Begraafregister.

https://cdnbinnenwaard.nl