Noordermarkt 48 (Noorderkerk) *

Noordermarkt 48 (Noorderkerk) *, Anoniem, 15 juni 1620

Tot oefeninge van de Christelycke
Religie, is dese Noorder-Kerck ghe-
Sticht: Año. M.DC.XX. Den XV. Juny.
Den eersten steen gheleydt; año
M.DC.XXIII. volmaeckt: ende op Paesch-
Dach de eerste predicatie ghedaen.

Datum van steenlegging

15 juni 1620

Steenlegger(s)

Anoniem

Pand

De Noorderkerk was een kerk bestemd voor de inwoners van Het Nieuwe Werck, ofwel de Jordaan. Het was het eerste godshuis in Amsterdam dat voor de protestante eredienst werd gebouwd, volgens de richtlijnen van de protestante leer. De kerk kreeg de vorm van een Grieks kruis, met vier korte gelijke armen (en dus niet in de kruisvorm van de katholieke kerken). Zoals de protestante dienst voorschreef, was het spreekgestoelte in het midden geplaatst als spiritueel en architectonisch middelpunt. Zo konden alle aanwezigen de gesproken woorden Gods goed horen. De bouw vond plaats tussen 1620 en 1623; het ontwerp was van de stadsarchitect Hendrick de Keyser. Na De Keysers dood in 1621 maakte zijn zoon Pieter het werk af.
De Noorderkerk heeft een actieve gemeenschap. Men kan er een kerkdienst bijwonen, deelnemen aan een gespreksgroep of bijbellezing en luisteren naar een Noorderkerk-concert.

Steen

Boven de dubbele deuren aan de kant van de Prinsengracht (N.O.-zijde) ziet men de gedenksteen met daaronder het Amsterdamse stadswapen. Boven de deuren van de huidige entree aan de zuidkant hangt een schild met de Apostolische geloofsbelijdenis (geloof), het Onze Vader (gebed) en de Tien Geboden (leer).

De tekst op de gedenksteen is vrijwel identiek aan die in de Zuiderkerk en de Westerkerk. In de Noorderkerk vond de eerste predicatie (preek) plaats op (eerste) Paasdag (de opstanding van Jezus uit de dood). In de Zuiderkerk en Westerkerk gebeurde dit op Pinksterdag.

 

Bronnen

H.F. Wijnman (bew.). D’Ailly’s Historische Gids van Amsterdam (1963) 405, 453.

Informatiebord in de Noorderkerk (www.noorderkerk.nl).