Oosteinde 13-15 *

Oosteinde 13-15 *, Jan Messchert van Vollenhoven, 18 juni 1865

Gedenksteen van het 1ste Blok Huizen
Der Ned.e Bouw-Maatschappij.
gelegd
den 18 Junij 1865
Door den Burgermeester dezer stad
Mr. Messchert van Vollenhoven.

Datum van steenlegging

18 juni 1865

Steenlegger(s)

Jan Messchert van Vollenhoven

Achtergrond steenlegger(s)

Jan Messchert van Vollenhoven werd geboren op 6 oktober 1812 te Amsterdam en overleed op 8 juni 1881 te Bloemendaal.
De familie Messchert van Vollenhoven was een oude Amsterdamse familie, rijk geworden met hun bierbrouwerij 'De Gekroonde Valk'. Van 1829 tot 1830 studeerde Messchert van Vollenhoven aan het Atheneum Illustre te Amsterdam. Van 1830 tot 1834 volgde hij de studie Romeins en Hedendaags recht aan de Rijksuniversiteit Leiden.
Van 15 april 1858 tot 1 mei was hij 1866 burgemeester van Amsterdam en lid van de gemeenteraad.


Pand

De ambtstijd van Messchert van Vollenhoven viel in een periode waarin de stad oplossingen moest zien te vinden voor veel problemen op vooral sociaal gebied. Met name de slechte volkshuisvesting en de daarmee nauw verbonden problemen in de volksgezondheid en stedelijke hygiƫne stonden op de voorgrond. Een man die actief naar oplossingen zocht, en ook vele vond, was de Amsterdamse arts dr. Samuel Sarphati. In 1864 werd op initiatief van dr. Sarphati de Nederlandsche Bouw-Maatschappij opgericht. De doelstelling was de buurt rond het Paleis van Volksvlijt (1864) te bebouwen.
Het huizenblok Oosteinde 13-15, oostelijk gelegen van het Paleis, was het eerste (en ook enige) grote bouwproject van de Nederlandsche Bouw-Maatschappij.

Relatie tussen steenlegger en pand

Messchert van Vollenhoven legde de eerste steen van dit huizenblok uit hoofde van zijn functie van burgemeester van Amsterdam en als Commissaris van de Nederlandsche Bouw-Maatschappij.

Steen

De zilveren troffel en de speciebak die bij de steenlegging van dit huizenblok zijn gebruikt, bevinden zich in de collectie van het Amsterdam Museum.