Overtoom 145

Overtoom 145, Elisabeth Ahlstrand-Carlborg, 11 juni 1959

Eerste steen gelegd
op 11 juni 1959
door
Elisabeth Ahlstrand
geb. Carlborg

Datum van steenlegging

11 juni 1959

Steenlegger(s)

Elisabeth Ahlstrand-Carlborg