Overtoom 206

Overtoom 206, Pieter Warners, 29 juni 1888

Gedenksteen
Aan den bouw dezer huizen
Gelegd den 20sten juni 1888
Door Pieter Warners
Geboren 16 Augustus 1884

Datum van steenlegging

29 juni 1888

Steenlegger(s)

Pieter Warners

Pand

Zie ook het adres Overtoom 200, waarvan de eerste steen op 30 juni 1888 is gelegd door Dirk Verbeek. De nummers 200-206 behoren tot één woonhuizenblok.

Waarschijnlijk heeft Pieter Warner niet zozeer de eerste steen van dit deel van de huizenrij gelegd, maar deze gedenksteen die de bouw van de huizen gedenkt in de muur gemetseld.