Prinsengracht 281 (Westerkerk) *

Prinsengracht 281 (Westerkerk) *, Anoniem, 9 september 1620

Tot oefeninge
van de Christelycke religie
Is dese Westerkerck ghesticht
Anno MDC.XX. Den IX septemb.r
Den Eersten steen gheleyt
Ende Ao. MDCXXXI. op Pinxterdach
De eerste predicatie gedaen.

Datum van steenlegging

9 september 1620

Steenlegger(s)

Anoniem

Pand

De Westerkerk is een protestante kerk, gelegen aan de Westermarkt en aan de Prinsengracht. Haar toren is met 87 meter (inclusief de haan) de hoogste van Amsterdam. In Amsterdamse volksliederen is de Westertoren veelvuldig bezongen ('Die mooie Westertoren, de trots van de Jordaan'). Voor Anne Frank, die een paar huizen verderop ondergedoken zat, was het vertrouwde geluid van het klokkenspel een troost. Het klokkenspel is inderdaad indrukwekkend, met 3 luidklokken, 2 slagklokken en 50 carillonklokken.
Het ontwerp van de kerk is van stadsarchitect Hendrick de Keyser. Na zijn dood in 1621 voltooide zijn zoon Pieter het werk in 1631. De Westerkerk is nog steeds in gebruik als kerk, en verder als gemeenschapsruimte en concertzaal.


Steen

De gedenksteen bevindt zich binnen in de kerk. De tekst op de gedenksteen is vrijwel identiek aan die van de gedenkstenen in de Zuiderkerk en de Noorderkerk. In zowel de Westerkerk als de Zuiderkerk vond de eerste predicatie (preek) plaats op (eerste) Pinksterdag (in de Noorderkerk op (eerste) Paasdag 1623). Pinksteren is een belangrijk feest in het christelijk liturgisch jaar. Men herdenkt hierbij de uitstorting van de Heilige Geest. Dit feit wordt beschouwd als het begin van de christelijke kerkgemeenschap.