Prinsengracht 400

Prinsengracht 400, H.C. de Zwart, 21 maart 1925

De eerste gevelsteen is
gelegd door H.C. de Zwart
Secr. v.d. Scholen der
Ned.Herv. Gemeente
Op 21 maart 1925

Datum van steenlegging

21 maart 1925

Steenlegger(s)

H.C. de Zwart

Pand

Het pand wordt momenteel gebruikt als dependance van het Barlaeus Gymnasium. In 1925 was het pand in opdracht van de Hervormde Gemeente Amsterdam ontworpen voor de J. van Noortschool. De architect was Cornelius Kruyswijk (1884-1935), tevens een belijdend lidmaat van de Hervormde Gemeente Amsterdam.