Recht Boomssloot 52

Recht Boomssloot 52, anoniem, 16 november 1929

Gedenksteen
aan het bouwen dezer
Jan de Liefde school
gesteld
Den 16 November van het jaar onzes Heeren 1929
De vreeze des Heeren
Is het beginsel der wijsheid
Psalm 111 vers 10

Datum van steenlegging

16 november 1929

Steenlegger(s)

anoniem

Pand

De sociaal bewogen predikant Jan de Liefde (1814-1868 ) richtte in 1855 de vereniging 'Tot Heil des Volks' op, een instelling die nog steeds bestaat. De Vereniging stichtte in 1929 aan de Recht Boomssloot 44-52 de Jan de Liefdeschool, een lagere school.
Het pand is gebouwd voor de Jan de Liefde-school, een lagere school op christelijke grondslag.
Op het ogenblik is onder andere buurthuis De Boomspijker hier gevestigd.

Voor een beschrijving van het pand, zie de website www.rijksmonumenten.nl.

Relatie tussen steenlegger en pand

Onbekend.

Mogelijk verwijst deze gedenksteen niet naar het leggen van de eerste steen van het gebouw, maar naar de bouw ervan.