Ringdijk 44

Ringdijk 44, Ouders en kinderen van de Kingmaschool en de Van Koetsveldschool, 29 mei 1985

Eerste steen gelegd
door de ouders en kinderen
van de Kingmaschool
en de Van Koetsveldschool
29-05-1985

Datum van steenlegging

29 mei 1985

Steenlegger(s)

Ouders en kinderen van de Kingmaschool en de Van Koetsveldschool

Pand

In dit pand zijn gevestigd de Van Koetsveldschool, school voor speciaal onderwijs, en de Kingmaschool, school voor ZMLK.

Adres ontvangen van Daniel Metz.