Ruysdaelkade 11-25

Ruysdaelkade 11-25, H.M. Schutte-Wentz, mei 1874

Ter gelegenheid
van het
zilveren feest van
Z.M. Willem III
is de eerste steen
dezer gebouwen gelegd door
H. M. Schutte
Geb: WentzDatum van steenlegging

mei 1874

Steenlegger(s)

H.M. Schutte-Wentz

Achtergrond steenlegger(s)

Hillegonda Magdalena Wentz was de echtgenote van architect Gerhard Schutte, die samen met zijn broer architect J.F. Schutte in 1874 aan de Ruysdaelkade 11-25 een achttal percelen heeft gerealiseerd. In de Beeldbank van het Stadsarchief bevinden zich vier bouwtekeningen van dit project. Het echtpaar zelf ging wonen op nummer 11.Pand

De oudste bebouwing aan de kade staat aan het meest noordelijke deel ervan en dateert van de jaren '70 van de negentiende eeuw. De herenhuizen die men hier aantreft, met zicht op het Rijksmuseum, waren bestemd voor de gegoede burgerij; ze horen nog steeds tot wat wel de "fluwelen rand" van de Pijp wordt genoemd. Aan het zuidelijkste deel, ter weerszijden van de Van Hilligaertstraat, staan woningcomplexen uit de jaren '20. Naoorlogse bebouwing treft men langs de Ruysdaelkade vrijwel niet aan: de enige nieuwbouw van enige omvang bevindt zich op de hoek met de Govert Flinckstraat.

Vanaf 12 mei 1874 werd uitbundig het 25-jarig regeringsjubileum van Koning Willem III gevierd. De feestelijkheden duurden tien dagen en de Koninklijke Familie deed daarbij diverse plaatsen in het land aan, waaronder Amsterdam. In ieder geval is het koninklijk paar op 14 mei in de hoofdstad, waarbij Z.M. in de tuinen van het Koninklijk Zo├Âlogisch Genootschap Natura Artis Magistra (Artis) door een dameskoor werd toegezongen. De dames zongen een 'Feest-cantate voor driestemmig vrouwenkoor met sopraan solo', ter gelegenheid van 12 mei 1874.


De schilder Carel Willink woonde en werkte van 1935 tot zijn dood in 1983 op het adres Ruysdaelkade 15. Dit huis en de huizen in de nabije omgeving zijn vaak door de schilder afgebeeld.

De steen is fraai vormgegeven, versierd met een koningskroon. In de gevel is onder de gedenksteen een jaartalsteen aangebracht: ’1874′.

De exacte datum van het leggen van de eerste steen is mij niet bekend. In ieder geval vond de gebeurtenis plaats tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van het zilveren (25-jarig) kroningsjubileum. 12 mei zou de datum van de steenlegging kunnen zijn; in ieder geval was het koninklijk paar op 14 mei nog aanwezig in Amsterdam. Op 21 mei bevond Z.M. zich in Rotterdam, waar hij met een zilveren troffel de eerste steen metselde van de Willemsbrug aldaar.

 

Adres ontvangen van Mart Hagenbeek (www.gevelstenen.net/kerninventarisatie). Tevens van David Mulder.