Singel 387

Singel 387, Johannes Wilhelmus Josephus (Jan) Oosterman, 13 december 1892

Eerste steen
gelegd door
J.W.J. Oosterman
oud 1½ jaar
13 dec: 1892


Datum van steenlegging

13 december 1892

Steenlegger(s)

Johannes Wilhelmus Josephus (Jan) Oosterman

Achtergrond steenlegger(s)

Jan werd op 29 augustus 1891 te Amsterdam geboren, en overleed aldaar op 10 mei 1963.
Jan was het eerste kind en de oudste zoon van Petrus Johannes (Piet) Oosterman. Vader Piet was van 1891 tot 1894 tapper, en later slijter. Waarschijnlijk heeft hij zelf zijn bedrijfspand Singel 383-385/hoek Heisteeg ontworpen; in de Beeldbank van het Stadsarchief wordt hij op de bouwtekening van het jaar 1900 als 'architect' vermeld.
Piets tweede zoon en derde kind, Antoon, heeft de eerste steen gelegd van het pand aan de overkant van de Heisteeg, Singel 385 (zie aldaar).


Pand

Waarschijnlijk is het pand ontworpen als tapperij/slijterij/café. Momenteel is er een horecagelegenheid (café) gevestigd.

Relatie tussen steenlegger en pand

Jan was de oudste zoon van P.J. Oosterman, de eigenaar en waarschijnlijk ontwerper/architect van het pand.