Singel 542-548

Singel 542-548, Patricia Anne Suzanne Rahusen, 6 juli 1960

HETHOOFDKANTOORVANDESPAARBANKVOORDESTADAMSTERDAMWERDDOOREENNNEERSTORTENDEENGELSEBOMMENWERPEROP27APRIL1943ZWAARBESCHAD
IGDINDEJAREN1958-1964WERDOPDEZELFDEPLAATSEENNIEUWGEBOUWGESTICHTGEDURENDEDEBOUWPERIODEWARENLEDENVANDERAADVANTOEZICHTL
BVANNIEROPMRJGDEHOOPSCHEFFERMRLCVANEEGHENMRJWDEJONGSCHOUWENBURGMRPAVOûTEMRFHVANHEUKELOMJGVANMARLEDRAHUSENJHRMREWRöEL
LMRJJCRVANDERBILTMRHFBLAISSEMRUWHSTHEEMANVANHETCOLLEGEVANCOMMISSARISSENMAAKTENDEELUITHLVANEEGHENCHRBEELSMRJCWNDEBRUI
JNVANMELISENMARIEKERKEMRGHSALMWJMVANOGTROPJHRJPAVANLENNEPMRGFBRANTSMAWASDIRECTEURKLSIJMONSDZNWASDEBOUWMEESTERDEEERS
TESTEENWERDGELEGDDOORPATRICIAANNESUZANNERAHUSENOP6JULI1960

Datum van steenlegging

6 juli 1960

Steenlegger(s)

Patricia Anne Suzanne Rahusen

Achtergrond steenlegger(s)

Patricia Rahusen (Hilversum, 2 juli 1956) was de dochter van David Rahusen, lid van de Raad van Toezicht van de Spaarbank voor de stad Amsterdam.


Pand

Het pand is gebouwd als bankgebouw/kantoorgebouw (nu genaamd 'Muntstaete'). De architect was Karel Sijmons Dzn (1907-1989), die eveneens in de tekst wordt vermeld.
In de nacht van 27 op 28 april 1943 stortte een Halifax (Engelse bommenwerper) neer waarbij het blok Singel, Vijzelstraat, Reguliersdwarsstraat en Geelvincksteeg, achter het Carltonhotel, werden vernield. Voor een beeld van Singel 542 vóór het ongeluk van de Halifax: zie de foto hierboven. Bij de brand is dit dubbele herenhuis verloren gegaan.

Vanuit haar onderduikadres vernam ook Anne Frank van de ramp. Zij schrijft op dinsdag 27 april 1943 in haar dagboek: " Het Carlton is kapot, twee Engelse vliegers met een grote lading brandbommen aan boord zijn precies op het 'Offiziersheim' gevallen. De hele hoek Vijzelstraat-Singel is afgebrand. De luchtaanvallen op de Duitse steden worden van dag tot dag sterker. We hebben geen nacht rust meer, ik heb zwarte kringen onder mijn ogen door tekort aan slaap."

In 1958 werd de bouw van het pand aangevangen; in 1960 werd de eerste steen gelegd (er zit dus een zeker tijdsverschil tussen deze twee gebeurtenissen).
Het pand heeft tot op heden een bankfunctie; op nummer 548 was een kantoor van ABN-AMRO gevestigd.

Dit is ongetwijfeld de langste tekst uit het hele Register.
De gedenksteen bestaat uit een tekst van circa 2.5 m breed x 1 meter hoog. De tekst beslaat drie foto’s (zie Afbeeldingen).
De tekst is in drukletters van hetzelfde formaat in de muur van licht gekleurde steen, de linker zijwand van de entree tot het pand, gebeiteld.
Er zijn geen onderscheidende elementen zoals duidelijke hoofdletters, spaties of leestekens (op een liggend streepje na) die de tekst leesbaarder maken.
Op deze site worden de teksten op de eerste stenen zo letterlijk mogelijk overgenomen, inclusief spaties en leestekens. In het geval van de gedenksteen van Singel 542-548 is de letterlijk overgenomen tekst vrijwel onleesbaar.
Daarom hierbij de volgende ‘vertaling’, mét spaties, hoofdletters en leestekens:

“Het hoofdkantoor van de Spaarbank voor de stad Amsterdam werd door een neerstortende Engelse bommenwerper op 27 april 1943 zwaar beschadigd.
In de jaren 1958-1964 werd op dezelfde plaats een nieuw gebouw gesticht.
Gedurende de bouwperiode waren leden van de Raad van Toezicht:

B. van Nierop,
Mr J.G. de Hoop Scheffer,
Mr L.C. van Eeghen,
Mr J.W. de Jong Schouwenburg,
Mr P.A. Voûte,
Mr F.H. van Heukelom,
J.G. van Marle,
D. Rahusen,
Jhr Mr E.W. Röell,
Mr J.J.C.R. van der Bilt,
Mr H.F. Blaisse,
Mr U.W.H. Stheeman.
Van het College van Bestuur maakten deel uit:
H.L. van Eeghen,
C.H.R. Beels,
Mr J.C.W.N. de Bruijn van Melis-en Mariekerke,
Mr G.J. Salm,
W.J.M. van Ogtrop,
Jhr J.P.A. van Lennep.
Mr. G.F. Brantsma was directeur.
K.L. Sijmons Dzn was de bouwmeester.

De eerste steen werd gelegd door Patricia Anne Suzanne Rahusen op 6 juli 1960″