Swammerdamstraat 14-16-18

Swammerdamstraat 14-16-18, Catharina Elisabeth Lucretia Kanne, 14 november 1884

De eerste steen
gelegd door
C.E.L. Kanne
oud 3½ jaar
4. XI. 1884.

Datum van steenlegging

14 november 1884

Steenlegger(s)

Catharina Elisabeth Lucretia Kanne

Achtergrond steenlegger(s)

Catharina, geboren op 11 maart 1881, was een dochter van een van de eigenaren en opdrachtgevers tot de bouw van deze panden, Lodewijk Johannes Wilhelmus Kanne (geb. 5 april 1857).


Pand

Op de bouwtekening in het Stadsarchief (5221BT912889, d.d. 20-10-1884)) is aangetekend: 'Ontwerp tot het bouwen van Drie woonhuizen in de Swammerdamstraat te Amsterdam voor rekening van de Heeren L.J.W. Kanne en J. Blooker, 30 oktober 1884'.
Het koetshuis op nummer 12 deed dienst voor de woningen 14, 16 en 18.

Steen

De tekst is slecht toegankelijk vanwege ervoor geplaatste struiken.

Zie ook Swammerdamstraat 12 (eerste steen gelegd door Catharina’s broertje Frederik Adolf, d.d. 24 september 1884).