Tolstraat 84

Tolstraat 84, Hillegonda Johanna de Zwart-Claus, 1 mei 1909

Ter herinnering
aan de eerste steen-
legging van de
Oranjeschool
der Vereeniging "De
Vrije Cristelijke School"
op den eersten mei 1909
door
Mevrouw Hillegonda
Johanna de Zwart
geboren Claus

Datum van steenlegging

1 mei 1909

Steenlegger(s)

Hillegonda Johanna de Zwart-Claus

Achtergrond steenlegger(s)

Hillegonda Johanna Claus, geboren 1868 te Amsterdam, overleden 1954.


Pand

In 1909 is dit gebouw gesticht als schoolgebouw. Momenteel is er een galerie gevestigd.
Een fraai tegeltableau boven de hoofdingang vermeldt:

VERng.
De-Vrije-Christelijke-School.
De-Oranje-School.

In de rechter wand van de gang van het gebouw op de begane grond, is in 1920 een gedenksteen aangebracht:

1879-1920
Ter herinnering aan het
Gouden jubileum
der
Vereeniging
De Vrije Christelijke School
Aangeboden
door
oud-leerlingen

Adres ontvangen van dhr Frans Woons.

De gedenksteen die de eerste-steenlegging gedenkt bevindt zich rechts in de hal van het pand. Opvallend is dat op dit fraaie tegeltableau niet ‘Christelijke’ maar ‘Cristelijke’ (dus zonder ‘h’) te lezen is.