Verversstraat 57

Verversstraat 57, Willem Isaac Wolff Beffie, 12 februari 1884

De eerste steen
gelegd door Willem
Isaac Wolff Beffie
oud 4 jaar
12 februari 1884.Datum van steenlegging

12 februari 1884

Steenlegger(s)

Willem Isaac Wolff Beffie

Achtergrond steenlegger(s)

Willem Wolff Beffie werd geboren op 12 februari 1880 op Zwanenburgwal 48, Amsterdam. Het gezin van de diamantslijper Isaac Wolff Beffie en Sophia Eliazer Suikerman telde tien kinderen; Willem was de jongste. De oudste dochter was Schoontje (1870-1942); zij zou de eerste steen leggen van de diamant-stoomslijperij Verversstraat 16-18.
Willem is werkzaam geweest in de diamantslijperij van zijn vader in de Verversstraat. In 1909 begon hij met een compagnon een loondiamantzagerij (waarbij diamant in opdracht werd gezaagd), met de naam Groen & Co. Aanvankelijk gingen de zaken in de Amsterdamse diamantindustrie goed, maar eind jaren twintig was de bloei voorbij. Groen & Co sloot zijn deuren op 1 januari 1930.
Willem Beffie reisde veel en was vaak in New York. Deze stad werd zijn woonplaats. Op 4 oktober 1950 stierf hij daar op de dansvloer van een dansstudio in Manhattan (dansen was Willem's passie). Willem Wolff Beffie is 70 jaar oud geworden.

De kunstverzamelaar
Willem Beffie was een groot verzamelaar van kunst en had een belangrijke kunstcollectie. In het boek 'Gedurfd verzamelen, van Chagall tot Mondriaan', vertelt mw E.L. Wouthuysen in: 'Willem Wolff Beffie (1880-1950), onthechte verzamelaar, stille mecenas' (2010, pags 106-109).

De familienaam Wolff en Wolff Beffie
De oorspronkelijke familienaam was 'Wolff'. In de kantlijn van de geboorteakte van Isaac Wolff (BS, aktedatum 22 mei 1840) is op 30 mei 1878 bijgeschreven dat bij Koninklijk Besluit van 30 september 1877 Isaac Wolff ('zich ook noemende Isaac Moses Wolff') wordt toegestaan aan zijn geslachtsnaam 'Beffie' toe te voegen. Ook zijn nakomelingen krijgen het recht de dubbele achternaam 'Wolff Beffie' te dragen. Isaac nam hierbij de achternaam over van zijn grootvader Wolff (Moses] Beffie (1769-1842); de voornaam 'Wolff' promoveerde hierbij van voornaam tot achternaam.
In de pers en op bouwtekeningen van de slijperij Verversstraat 16-18 spreekt men van 'J.M. Beffie'. Het is waarschijnlijk dat we hier te maken hebben met 'I.M.', dat wil zeggen, met Isaac Moses, de vader van Willem en Schoontje.


Pand

Op 20 december 1883 begon J.M. Beffie met de voorbereidingen tot het bouwen van een fabrieksgebouw met stoomschoorsteen en ketelhuis-machinekamer. In deze stoomslijperij kwamen 36 slijpmolens te staan. De architect van het fabriekspand was J.W. Meyer.
In 1884 liet Isaac Wolff Beffie in Ververstraat 16-18, tegenover nr 57, een tweede stoomslijperij bouwen. De twee gebouwen liepen als het ware in elkaar over en vertonen eenzelfde bouwstijl.

Steen

De datum op de steen is weggezakt door het ophogen van het straatniveau. Na wat schoonpoetsen is te lezen: 12 februari 1884. Momenteel staat er een fietsenrek voor de steen.

Zie ook de gedenksteen Verversstraat 16-18.