Weesperstraat

Weesperstraat, Leopold Aron Nunes Nabarro en Gerard Salomon Nunes Nabarro, 1886

De eerste steen gelegd door
Leopold Aron Nunes Nabarro
oud 6 jaar
en
Gerard Sal: Nunes Nabarro
(...)

Datum van steenlegging

1886

Steenlegger(s)

Leopold Aron Nunes Nabarro en Gerard Salomon Nunes Nabarro

Achtergrond steenlegger(s)

Leopold Aron Nunes Nabarro is op 22 juli 1880 geboren in Weesperstraat 16 Amsterdam, als zoon van Aron Nabarro (1847-1933) en Leentje Vos (1841-1884).
Gerson (Gerard) Salomon Nunes Nabarro is op 5 maart 1880 geboren in Weesperstraat 16 Amsterdam, als zoon van Salomon Nabarro (in de archieven ook wel 'Nabaro') (1849-1910) en Maria Kozijn.
In de akten staan Aron en Salomon geregistreerd als winkelier en koopman, met name in manufacturen. Aron en Salomon waren broers; Leopold en Gerson waren dus neven van elkaar.


Pand

Het adres van deze gedenksteen is onbekend. Waarschijnlijk betrof het een pand in de Weesperstraat of in de Jodenbreestraat (of elders). In beide straten hebben leden van de familie Nunes Nabarro gewoond. Beide straten zijn in de jaren 1960 verbreed, waarbij de bebouwing werd gesloopt.
In 1880, ten tijde van de geboorte van hun zoontjes Leopold en Gerson, woonden de broers Aron en Salomon Nabarro met hun gezinnen in het huis Weesperstraat 16. Dit was een woon- en winkelpand. In 1881 vertrok Salomon met zijn gezin naar Weesperstraat 65. In 1887 woonde Aron nog steeds in Weesperstraat 16.
Mogelijk gaat het hier om het pand Weesperstraat 16. Misschien werd het pand in 1996 verbouwd, waarbij de jongetjes de eerste steen mochten leggen van de herbouw van hun geboortehuis.
Gaat hem om een ander adres, dan zal er zeker een familie- of andere relatie hebben bestaan tussen de gezinnen Nabarro en de eigenaar/bewoner van het pand in kwestie.
Suggesties in deze zijn welkom!

Steen

Fysiek bestaat deze gedenksteen niet meer. Het pand is in de jaren 1950-1960 gesloopt in het kader van de aanleg van een brede verkeersweg tussen het Amstelstation en de Prins Hendrikkade. We zien de steen in een restant van het gesloopte pand. De afbeelding is een still van de documentaire die werd getoond tijdens de tentoonstelling in het Joods Historisch Museum ‘Wie niet weg is, wordt gezien’. Afgaande op de gegevens op de steen vond de steenlegging plaats tussen 1886 en 1887; verborgen achter een stuk puin is alleen het getal ’16′ te zien.