Weteringstraat 1

Weteringstraat 1, F. Nagel, 22 juni 1885

De eerste steen
Gelegd door
F. Nagel
oud 3½ Jaar
22 Juny 1885

Datum van steenlegging

22 juni 1885

Steenlegger(s)

F. Nagel

Pand

In 1885 werd er een ontwerpplan gemaakt voor de bouw van twee percelen aan de Weteringstraat (voor de huisnummers 1 en 3) alsmede voor het vergroten van het hoekhuis Prinsengracht/Weteringschans. Het bouwplan kwam voor rekening van dhr F. Nagel. De uitvoerder cq architect was P.J. de Visser, timmerman en aannemer. Zie hiervoor bestandsnummer 5221BT913067 in de Beeldbank van het Stadsarchief. Zie ook Weteringstraat 3.

Relatie tussen steenlegger en pand

Kindje Nagel was (waarschijnlijk) de zoon of dochter van de opdrachtgever en eigenaar van het pand dhr F. Nagel.

De letters op de steen waren ooit zwart ingekleurd.