Eerste Weteringdwarsstraat 83-95 *

Eerste Weteringdwarsstraat 83-95 *, Isabella de Wildt, 25 maart 1842

Isabella de Wildt oud 9 jaar
petekind van
Izaak Hodshon en Isabella Dedel echtelieden
heeft van dit door hen gesticht hofje
Den eersten steen gelegd
op den 25 maart MDCCCXLII


Datum van steenlegging

25 maart 1842

Steenlegger(s)

Isabella de Wildt

Achtergrond steenlegger(s)

Isabella de Wildt (Amsterdam 25 mei 1832-Haarlem 10 januari 1883) was de dochter van Frans de Wildt (Amsterdam 1805-Heemstede 1869) en Isabella Dedel (Amsterdam 1804-aldaar 1844).
Op 1 september 1864 trouwt Isabella met Jan Pieter Adolf Teding van Berkhout (1831-1898), ook een telg uit een patriciërsfamilie.


Pand

Het Hodshon-Dedelhofje werd in 1842 gesticht nadat een eerder hofje dat het echtpaar Hodshon-Dedel in de Passeerdersstraat bezat, voor nieuwbouw had moeten wijken. Voor het nieuwe hofje kon het echtpaar ook een deel van een grote tuin van de achtergelegen percelen aan de Prinsengracht 636-640 aan het complex toevoegen. Het hofje, dat twintig woningen bevat, was bestemd voor protestante dienstbodes die in de families Hodshon en Dedel gediend hadden. Het hofje wordt nu bewoond door zes dames. Het behoort toe aan Stadsherstel.
(Bron: https://www.amsterdamsehofjes.nl/hofje/het-hodshon-dedelhofje/)

Relatie tussen steenlegger en pand

Isabella de Wildt was de achternicht van Isabella Dedel (1778-1865), die in 1798 was gehuwd met Isaac Hodshon (1772-1855). Het echtpaar bleef kinderloos. Isabella de Wildt was hun petekind.
We hebben in dit verhaal dus te maken met twee Isabella Dedels (geb. 1778, en geb. 1804).

Steen

De gedenksteen bevindt zich in de binnentuin van het hofje. Omdat het hofje, dat bewoond wordt, niet vrij toegankelijk is, zijn de tuin en de steen alleen tijdens dagen van openstelling te bekijken.