Oudezijds Armsteeg 11*

Oudezijds Armsteeg 11*, Henk Dijkstra, 7 juni 2013

Majoor Bosshardtburgh
eerste steen gelegd door:
Envoy Henk Dijkstra
Directeur GoodWillcentra Amsterdam

"Wees nuchter en waakzaam"
Petrus 5:8

7 juni 2013

Datum van steenlegging

7 juni 2013

Steenlegger(s)

Henk Dijkstra

Achtergrond steenlegger(s)

Envoy Henk Dijkstra is directeur van de Goodwillcentra in Amsterdam (GWCA); een envoy of gezant vervult een speciale opdracht of functie binnen het Leger des Heils.


Pand

De GWCA is opgezet door het Leger des Heils (Rode Kruisstraat 24b). Men biedt steun aan mensen die buiten de reguliere zorg terecht zijn gekomen, zoals thuis- en daklozen, prostituees en verslaafden. De Majoor Bosshardtburgh biedt onderdak met medische en ook sociale zorg aan volwassen dak- en thuislozen. Er zijn 36 plaatsen. De burgh is een 24uurs voorziening en werkt samen met de GGD of huisarts en de GGZ.
Na het overlijden van de bekende Amsterdamse heilsoldate Alida Margaretha Bosshardt (Utrecht 1913-Amsterdam 2007) bleek het voor de gemeente niet mogelijk een straat naar haar te vernoemen; in het centrum en met name de Wallen, het werkterrein van de majoor, komen er nu eenmaal weinig nieuwe straten bij (ook herbenoemen lukte niet). Wel werd op 7 juni 2013 de Molensteenbrug over de Oudezijds Achterburgwal omgedoopt tot Majoor Bosshardtbrug. En die dag werd ook de eerste steen gelegd van de Majoor Bosshardtburgh, Oudezijds Armsteeg. In deze steeg begon de majoor destijds haar werkzaamheden.

De Goodwillburgh, Anne Frankstraat 2

Op 24 februari 1973 legde wethouder Louis J. Kuypers onder toeziend oog van majoor Bosshardt, de eerste steen van de Goodwillburgh. Dit huis op de hoek van de Anne Frankstraat en de Rapenburgerstraat is opgezet door de majoor; behoeftige Amsterdammers ouder dan 60 jaar, en ook degenen die bijzondere zorg nodig hebben, vinden hier onderdak. Op deze plek stond eens de Zonnehoek, een kindertehuis van het Leger des Heils waar de jonge Alida Bosshardt als zuster kwam te werken. Majoor Bosshardt overleed op 94-jarige leefijd in haar aanleunwoning in de Goodwillburgh.

Bij navraag bleek de gedenksteen van deze steenlegging niet meer te vinden in buiten- of binnenwanden van de Goodwillburgh. De tekst op de steen luidt: ‘Tot eer van God/ werd de eerste steen/ van dit gebouw op/ 24 februari 1973/ gelegd door wethouder/ L.J. Kuypers’.