Overtoom 206

Overtoom 206, Pieter Warners, 29 juni 1888

Gedenksteen
Aan den bouw dezer huizen
Gelegd den 20sten juni 1888
Door Pieter Warners
Geboren 16 Augustus 1884

Datum van steenlegging

29 juni 1888

Steenlegger(s)

Pieter Warners


Steen

Zie ook Overtoom 200, waarvan de eerste steen op 30 juni 1888 is gelegd door Dirk Verbeek. De nummers 200-206 behoren tot één woonhuizenblok.