Verdere informatie

Links

  • www.vriendenvandeplantage.nl.

Disclaimer

De website ‘De eerste steen’  heeft geen commercieel oogmerk.

De op deze website getoonde informatie wordt met voortdurende zorg en aandacht samengesteld. Toch kan het mogelijk zijn dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Het recht wordt voorbehouden om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alles wordt in het werk gesteld om misbruik te voorkomen. De beheerder is echter niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Dit geldt ook voor websites waarvan een (hyper)link wordt gegeven. Hoewel de beheerder hierin selectief te werk gaat ten aanzien van sites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door de beheerder worden onderhouden, wordt afgewezen.

De beheerder sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright

Voor deze website worden in principe eigen foto’s gebruikt. Bij foto’s die van anderen zijn ontvangen, wordt de naam van de fotograaf vermeld. Verder wordt gebruikt gemaakt van afbeeldingen uit openbare bronnen. De beheerder heeft haar best gedaan om eventueel copyright op getoonde informatie en/of afbeeldingen te achterhalen. Het kan echter voorkomen dat er toch rechten bij anderen rusten. In dat geval verzoeken wij u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen, waarna informatie en/of afbeeldingen direct worden verwijderd.

Licentie

Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.